Principes van vacuüm

Technische specificaties:

Deze toelichting is geschreven door Ohio Medical en vertaald in het Nederlands door VacO2med, om zorgverleners een overzicht aan te reiken over het gebruik van medische uitzuiging en over medische vacuümapparatuur zoals die in het ziekenhuis wordt toegepast.

Ohio onderkent dat er verschillende inzichten zijn onder clinici over specifieke zuigtechnieken en juiste niveaus van negatieve druk die gebruikt zouden moeten worden bij verschillende applicaties. Ofschoon aanbevelingen die in deze toelichting gedaan worden, gebaseerd zijn op gepubliceerde literatuur, de standaardpraktijk en gebruiksadviezen van fabrikanten, behoren clinici altijd het voorgeschreven beleid en de procedures van hun ziekenhuis te consulteren.